Begäran om registerutdrag!

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag göras genom att fylla i formuläret nedan och skicka. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig, därför kommer du att bli kontaktad av oss.